fbpx Over Entrakt | Entrakt

Ontstaan & evolutie

Entrakt is sinds 2009 actief op de Belgische vastgoedmarkt als activator van leegstaande gebouwen. Vanaf het prille begin wordt er gewerkt met een omgevingsgericht model, waarin de verwachtingen van de eigenaar het uitgangspunt zijn, maar waarbij er ook aandacht gaat de tijdsgeest en de inplanting van het project in zijn omgeving. In de beginjaren lag de klemtoon bij de eigenaren die op de diensten van Entrakt beroep deden nog hoofdzakelijk op het vermijden van vandalisme, diefstal of kraak. Maar gaandeweg kwam er een kentering en in 2014 kwam de eerste samenwerking tot stand waarbij de eigenaar actief meewerkte aan het openstellen van een project naar een breed publiek. 

Terwijl het traditionele leegstandsbeheer steeds een optie blijft, heeft Entrakt van in het begin een leidende rol gespeeld in het omvormen van het leegstandsbeheer tot wat het nu is: we zetten volop in op een proactieve aanpak waarbij we ons focussen op de inbedding van het tijdelijke project in zijn buurt, het creëren van een grotere zichtbaarheid, een actieve communicatie en het onderzoeken van de mogelijkheid om het tijdelijke project te laten doorstromen in een permanent gebruik. 

Wat doet Entrakt?

Entrakt activeert leegstaande gebouwen via tijdelijk gebruik in heel België. We nemen daarbij alle administratieve en technische taken op ons zodat alle partijen zich kunnen focussen op hun kernactiviteit. Waar mogelijk, denken wij mee na om gebouwen en terreinen een sociale, culturele en economische rol te laten spelen binnen hun specifieke context. Het activeren van gebouwen en terreinen, ze openstellen naar de buurt en wijdere omgeving, het uittesten van initiatieven met het oog op een langdurig gebruik…

Entrakt bestaat sinds 2009 en heeft via 100 beheerde projecten een schat aan ervaring opgedaan op vlak van tijdelijk gebruik en activatie van tijdelijke projecten. De ingewikkelde administratie die hierbij komt kijken heeft voor ons dan ook geen geheimen meer. Deze specifieke knowhow, onze ondernemingsvorm met rechtsaansprakelijkheid en ons lidmaatschap van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars maken ons tot een vertrouwde partner van talrijke overheidsinstanties en (semi-)private ondernemingen.

Onze dienstverlening

  • Volledig facilitair beheer en gebruiksklaar maken van het gebouw en de omgeving

  • Administratief beheer

  • De juiste gebruikers ‘matchen’ aan de gepaste ruimte

  • Communicatie naar het brede publiek en de gebruikers (dedicated website, social media en interne communicatie)

  • Tussenpersoon tussen de gebruiker, de omgeving en de opdrachtgever

  • Contacten en vergaderingen met wijk en omwonenden

  • Inzet van menselijke middelen: project manager, event manager, administratieve ondersteuning, externe partners voor grotere communicatiestrategie en voor een eigen socioculturele invulling 

Voor wie?

Entrakt biedt een dienstverlening aan die zich richt op twee doelgroepen: enerzijds bieden we eigenaars de mogelijkheid om ons het beheer hun leegstaande gebouwen toe te vertrouwen, hetzij als louter leegstandsbeheer of in de vorm van een langduriger project met publiekelijk karakter. We werken samen met institutionele eigenaars en hebben in de loop der jaren duurzame relaties opgebouwd in zowel de private als de publieke sector.

Anderzijds richten we ons op een divers publiek van residenten (artiesten, ambachten, startups, sportactiviteiten en horeca-initiatieven). Onze locaties vormen vaak een springplank voor beginnende organisaties en bedrijven. De omgeving die wordt gecreëerd is echter ook aantrekkelijk voor bestaande organisaties die zich willen vestigen in een inspirerende omgeving. Waar mogelijk, streven we een mix van vaste gebruikers en occasionele bezoekers na, die via workshops, vergaderingen en evenementen de projecten leren kennen.

Meerwaarde

picto buurtvormingBuurtvorming

Sinds 2014 is bij veel eigenaars, ontwikkelaars en overheden het inzicht gegroeid dat het activeren van leegstaande gebouwen en het stimuleren van tijdelijk gebruik een positieve impact heeft voor alle betrokken partijen: eigenaars, ondernemers, buurtbewoners en overheden. Wanneer omwonenden erin betrokken worden, kan een tijdelijk project ook een motor zijn voor buurtvorming en sociale cohesie. 

Picto impulsImpuls geven

De nieuwe invulling van verlaten of onderbenutte gebouwen is vaak een opportuniteit om een nieuwe stimulans te geven aan een bepaalde buurt. Steeds vaker zijn lokale overheden hierbij betrokken partij en wordt gekozen voor een participatieve denkoefening samen met omwonenden. 

Picto testTestlabo

Een voortraject van tijdelijk gebruik laat toe verschillende invullingen uit te testen. Zo kan men in de praktijk zien wat het beste past bij de buurt en het meeste aanslaat bij het publiek. Een doorstroming van een succesvol tijdelijk project richting definitief ruimtegebruik is daarbij een droom- scenario voor zowel de jonge ondernemers als voor Entrakt.  

Picto growVan tijdelijk naar permanent 

Waar mogelijk begeleidt Entrakt graag een project van  tijdelijk gebruik naar een permanente uitbating.  Alle nodige skills hebben we intern of  vullen we aan met samenwerkingen.

Picto wayfindingWayfinding

Een tijdelijk project kan ook een manier zijn om het publiek te laten kennismaken met een plaats die tot dan onbekend of ontoegankelijk was. Vaak is dit het geval bij grote ontwikkelings- of stadsvernieuwingsprojecten.