fbpx Panden | Entrakt
Lion City
FR/ Ancien centre logistique d'un grand groupe de distribution, ce site à fort potentiel offre de nombreux espaces de tailles variées pouvant accueillir plusieurs types d'activités : bureaux, ateliers, commerces, PME).Il n'y a PAS D'ESPACE POUR LE LOGEMENT disponible dans ce projet !PLUS DE DÉTAILS sur les ateliers, les bureaux et les unités de PME sont disponibles ici.ATTENTION: Ce projet est actuellement en phase de démarrage et compte tenu du nombre de candidatures, le délai d'attente avant de recevoir une réponse peut être de plusieurs semaines.NL/ Dit voormalige logistiek centrum van een grote distributiegroep biedt ruimtes van verschillende grootte die geschikt zijn voor verschillende activiteiten: kantoren, ateliers, winkels, KMO-units).In dit project zijn er GEEN RUIMTES VOOR BEWONING beschikbaar!MEER DETAILS over ateliers, kantoren en KMO-units vind je hier.OPGELET: Dit project zit momenteel in zijn opstartfase en gezien het aantal aanvragen kan de wachttijd voordat u antwoord krijgt oplopen tot enkele weken.EN/ Former logistics center of a large distribution group, this high-potential site offers many spaces of varying sizes that can accommodate several types of activities: offices, workshops, retail, SME units).There are NO SPACES FOR HOUSING available in this project!MORE DETAILS about studios, offices and SME units can be found here.ATTENTION: This project is currently in its start-up phase and given the number of applications, the waiting time before you receive a response may be several weeks.

Onze dienstverlening

Ben je op zoek naar een woning om in te wonen of naar een pand of kantoor, atelier, winkel of studio? Of zit je met een specifieke vraag? We helpen je graag verder!

Ook als eigenaar kan je gewoon rekenen op onze dienstverlening! Kies je voor louter facility management, bewoning, of een tijdelijk meerwaardeproject? Of heb je liever een dienstverlening-op-maat?

We adviseren je graag over je leegstaande pand en gaan samen op zoek naar een passende invulling.

Contacteer ons