top

Menu

Camping Oudenaarde

De uitbating van een voormalige camping met terreinen en gebouwen wordt stopgezet. Alle gebouwen komen leeg te staan en de woonwagens moeten worden verwijderd. Entrakt laat de panden bewonen en staat in voor de coördinatie van het ophalen van de woonwagens.

Artikel delen